Text Box: Copyright © 2015 OmarHanan International Studio. All rights reserved .  歐馬哈南 版權所有
Prayer 禮 拜

OmarHanan International Studio 歐馬哈南國際工作室

Text Box: Small Suwrah (Chapter) of Qurān 《古蘭經》小章節   
OmarHanan 歐馬哈南

Arabic Spelling & Pronunciation Written in English阿拉伯語之英語拼寫及發音  

The Five Prayers 每日五拜 (صَلَاةْ Ŝalah )

Special Supplications

特殊祈禱詞

 Qurān Chapter 1†

蘭經》1

Qurān Chapter 2 Verse 255

《古蘭經》2 255

 

Qurān Chapter 99

《古蘭經》99

Qurān Chapter 100

《古蘭經》100

Qurān Chapter 101

《古蘭經》101

Qurān Chapter 102

《古蘭經》102

Qurān Chapter 103

《古蘭經》103

Qurān Chapter 104

《古蘭經》104

Qurān Chapter 105

《古蘭經》105

Qurān Chapter 106

《古蘭經》106

Qurān Chapter 107

《古蘭經》107

Qurān Chapter 108

蘭經》108  

Qurān Chapter 109

《古蘭經》109

Qurān Chapter 110

蘭經》110

Qurān Chapter 111

蘭經》111

Qurān Chapter 112

蘭經》112

Qurān Chapter 113

蘭經》113

Qurān Chapter 114

蘭經》114